Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
15-03-2007
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
22-03-2007
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
19-04-2007
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
07-05-2007
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
14-05-2007
                       
                         
    Een groot mysterie   Een groot avontuur   Verhaal 3   Verhaal 4   Het complot van de Blauwpolder   Verhaal 6


Verhaal 4 - Hoofdstuk 6 - Hoofdstuk 6

De geheimen ontrafeld…

 

“Mam! Wat doe jij met al die gele ballonnen?” “Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Joppe vroeg me of ik dit op wou halen dus dat deed ik. Maar waarom hij nou speciaal gele ballonnen nodig had dat weet ik ook niet precies. Maar waarom vragen jullie dat eigenlijk?” “Nou, omdat wij ook een gele ballon hebben gevonden, alleen dan met een briefje eraan met allemaal cijfers. Ach, wat maakt het ook uit. Doei!”

Even later toen Sarah en Jordi weer terug waren kwamen ze tante Kasja tegen. “Tante,”zei Sarah, “ nog even over die geheime missie.. Wij denken eigenlijk dat Joppe er ook mee te maken heeft, want hij deed gisteren heel raar over een gele ballon die bij hem op tafel lag. En net kwamen we Dille tegen bij de winkel, ook met gele ballonnen.” “Ik zal jullie helpen,” zei ze. Maar tante Kasja dacht: Als jullie toch eens wisten waarom ik hierheen gekomen ben. Ik heb er net zo goed mee te maken als Joppe… “Gaan jullie maar alvast verder, dan kom ik zo wel.” Toen Sarah en Jordi weg waren, ging tante Kasja snel naar Joppe. Ze vertelde hem dat Jordi en Sarah hem verdachten. Joppe zei: “Tante Kasja, houd ze nog maar even aan het lijntje, dan bereid ik me vast voor.” “Oké zal ik doen !”

Het was tante Kasja maar een paar uurtjes gelukt om ze af te leiden. Tante Kasja liep voor hen uit en praatte steeds over een ander onderwerp, om Jordi en Sarah van hun idee om in de schuur van Jordi’s huis te gaan kijken af te houden. Maar ze waren zo vastbesloten dat ze niet eens naar tante Kasja luisterden. Toen ze toch de schuur in liepen zagen ze, ja, wat zagen ze eigenlijk? Ze wreven allebei even in hun ogen. Zagen ze dat goed? Sluimer, Dille en Joppe stonden daar midden in de schuur te smoezen. De gele ballon lag er. De koffer waar Sluimer steeds mee rond liep en de beschilderde motor stonden er. Jordi zei zo ineens:”Wat doen jullie hier allemaal? Waarom staat die koffer hier en waarom die ballon en Joppe’s motor?” Joppe, Dille en Sluimer keken helemaal verschrikt op. Joppe zette een stap naar voren en begon te vertellen. “Ja oké, jullie hebben ons ontdekt. Wij hadden allemaal verdachte dingen op touw gezet om te kijken of jullie er ook op in zouden gaan. Dat deden jullie, dus wij zijn doorgegaan. Vonden jullie het niet raar dat tante Kasja er zo ineens was? Zij deed net of ze wel zin had in zo’n geheime missie, maar ze wist er al lang van. Zij vertelde ons gewoon wat jullie steeds van plan waren. En die code van jullie, probeer die eens op die koffer…”

Sarah gaf het briefje met de code erop aan Jordi. Hij probeerde die op de koffer en jawel, de koffer sprong open. Er lag een papiertje in. Jordi las de brief:

Oké! Het is jullie gelukt,

om onze geheimen te ontrafelen.

De code is gekraakt,

en de koffer is gevonden.

   Goed werk!

 Groetjes,Sluimer,

tante Kasja,

Joppe en Dille.Verhaal 4 Hoofdstuk 5

Verhaal 4 - Hoofdstuk 6 - Hoofdstuk 6
Geschreven door Tom