Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
18-03-2013
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
25-03-2013
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
01-04-2013
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
08-04-2013
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
15-04-2013
                       
                         
    Verhaal 1   Rond   verhaal 3   Verhaal 4   Verhaal 5   Een andere Jeff


Rond - Hoofdstuk 5 - Waarschuwing

  Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers of de leerlingen hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken.
Jeff deinsde terug, struikelde en viel achterover op zijn rugzak.
‘Wees niet bang,’ zei de witbeschilderde man. Hij reikte hem een knokige hand toe. ‘Kom, laat mij je overeind helpen.’
Jeff aarzelde. Moest hij nu die donkere gerimpelde hand vastpakken?

‘Ilingu! Terug!’ Thijs’ opmerking klonk als een bevel.
De Aboriginal trok zijn hand voorzichtig terug,
Jeff stond op en klopte het rode gruis van zijn broek. Waarom deed Thijs zo kortaf?
Ilungu viel vlak voor Jeff op zijn knieën. ‘Ga niet naar de top,’ smeekte hij. ‘Je zult voor eeuwig Wanambi moeten dienen. Net als ik.’
‘Luister niet naar die berggek,’ zei Thijs. ‘We gaan naar boven. Het kamp wacht.’
Ilingu pakte Jeff bij zijn arm. ‘Je bent door de spleet naar buiten gekomen, toch? Dus Wanambi heeft zich om je heen gekronkeld?’
Jeff knikte aarzelend. Hij vond het maar niks dat deze engerd hem zo vasthield.
‘Dan ben je al in zijn greep,’ fluisterde Ilingu. Hij wees met zijn vinger over de rode vlakte. ‘Vlucht naar de Kata Tjuta. Daar ligt de oplossing!’
‘Oké, genoeg,’ zei Thijs.
Jeff vond ook wel dat het lang genoeg had geduurd.
Maar Ilingu klampte zich stevig aan hem vast. ‘Je hebt dorst, hè?’ vroeg hij verbeten.
‘Sss!’ siste Thijs.
Als getroffen door een stroomstoot liet de man Jeff los en kromp ineen. Zijn vertrokken gezicht deed de witte verf barsten.
Jeff wist niet wat hij zag: uit de barstjes sijpelden druppeltjes bloed! Waterig …, lichtrood … De kleur van Wanambi, dacht hij.
Hij stapte achteruit. Langzaam. Weg bij hen vandaan. ‘Wat willen jullie eigenlijk van mij?’ vroeg hij.
Met één sprong stond Ilingu naast hem. ‘Luister. Boven op de berg wil hij je uit een bron laten drinken. Maar wees gewaarschuwd, eenmaal …’
‘Sss! Sss!’
‘Arggh!’ Ilingu greep naar zijn gezicht en vluchtte de berg af. ‘Drink niet uit de bron!’ Zijn stem stierf weg.
‘Ik zei het toch?’ zei Thijs. ‘Berggek.’ Hij draaide zich om en liep in rap tempo de berg op.
Jeff holde hem achterna, zo goed als het ging met die rugzak. Zijn tong voelde aan als leer. ‘Is- is het waar van die bron?’ hijgde hij.

Maar Thijs zweeg.

Ilingu had niet gelogen. Bovenop de Uluru bevond zich aan de rand een kleine krater waaruit water opwelde.
Jeff keek om zich heen. Geen reet te zien van wat voor bijsturingskamp dan ook. Hij rende naar de krater en wilde water in zijn hand scheppen, maar hij bedacht zich. Zou dit water hem echt verdoemen? En nu hij er toch over dacht: hoe kon Ilingu weten dat hij dorst had?
Plotseling voelde hij een adem in zijn nek. Vanuit zijn ooghoek zag hij een tongetje fladderen.
‘Ilingu isss wel gek, maar wat hij beweerde klopt. Jij gaat uit die bron drinken, of je wilt of niet. Ten ssslotte isss hier niemand om je te …, besssschermen.’
Jeffs spieren stonden onmiddellijk strak. Die slang zou hem niet krijgen. Nooit!
Hij balde zijn vuist. Eén rake dreun moest voldoende zijn.Rond Hoofdstuk 4

Rond - Hoofdstuk 5 - Waarschuwing
Geschreven door Wim Bos
Rond Hoofdstuk 6