Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
26-04-2010
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
17-05-2010
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
25-05-2010
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
07-06-2010
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
18-06-2010
                       
                         
    Jim en Marly's avontuur   Het mysterie van de rentmeester   Wie is die stem?   Verhaal 4   Klem in de Waterleidingduinen   Verhaal 6


Verhaal 6 - Hoofdstuk 6 - In de val

Bobbie jankte en gromde naar iets achter hen. Met een ruk draaiden Marlies en Jim  zich om. De rentmeester. Hij grijnsde.
‘Stom beest, je verraadt je eigen baas.’ Zijn grote schoenen zwaaiden opzij en raakten Bobbie hard tegen zijn zij. De hond jankte.
‘Bobbie!’ Marlies rende naar hem toe. Maar voor ze bij de hond was greep de rentmeester haar vast. 
‘Jullie begrijpen zeker wel dat je vandaag niets hebt gezien. Voor je eigen bestwil'
‘Laat me los rotzak,’ gilde Marlies. Ze rukte aan haar arm, maar de hand hield haar net zo strak vast als de klemmen de dieren in het bos vasthielden. Jim schoot haar te hulp, maar met zijn andere hand greep  de grote man hem ook vast.
‘Help!’ gilde Marlies.
‘Hou op,’ gromde de rentmeester. ‘Je krijgt nog één kans om te beloven dat je niets zult verraden. Ik weet heus wel dat jullie in mijn grot hebben rondgesnuffeld.’
‘Wij weten niets, laat ons gaan.’
Met alle kracht die in hem zat stampte Jim op de voet van de man.
‘Laat ik het zo stellen. Als jullie ook maar één woord doorvertellen, dan weet ik jullie te vinden. En dan zullen niet alleen jullie niet veilig zijn, maar ook jullie ouders niet.’
‘Heb je hun ouders wat te vertellen, doe dat dan maar nu meteen,’ zei een woedende stem. Jim en Marlies voelden de grote man sidderen en zijn handen lieten los.
‘Papa!’ Marlies rende naar haar vader. Jim draaide zich om en gaf de man een keiharde trap tegen zijn schenen.
‘Die  is voor Bobbie, vuile rotzak!’
‘Bel 112, papa,’ fluisterde Marlies en ze duwde haar mobiel in zijn handen. ‘Hij heeft honderden dieren gedood, hij is een stroper. We hebben alles gezien.’
‘Doe jij dat,’ antwoordde haar vader. ‘Dan doe ik dit.’
En voor de rentmeester nog een stap had kunnen doen greep hij hem vast in de houdgreep.  Jim grinnikte, die greep had hij zijn vader nog geleerd.  Kwamen die jaren judoles nu even goed van pas!
Hoe de rentmeester ook bewoog, hij kon geen kant uit. Maar lang zou zijn vader dat niet volhouden dacht Jim. Ze moesten wat beters hebben en snel ook. Hij rende naar de houten schuur naast het huis. De deur kraakte, maar ging gelukkig open. Even stokte Jims adem, toen werd hij nog kwader dan hij al was.  De hele schuur stond vol met vallen, van ijzer, van hout, zelfs een hele kooi en ook van touw. Net wat hij nodig had.

‘Hoe heb je hem nou vastgebonden?’ vroeg een politieman een kwartier later. ‘Wat een rare knoop.’
Jim lachte. ‘Hij zit verstrikt in zijn eigen valstrik.’
‘Normaal zitten daar kleine beesten in, maar dit keer hebben we een grote vangst gedaan,’ zei  Marlies. Een verschrikkelijk beest.’
Ze hield Bobbie in haar armen. De hond trilde en likte haar zacht in haar gezicht.
‘Jij bent gelukkig gered,’ zei ze zacht. ‘En vanaf nu blijf je bij ons.’Klem in de Waterleidingduinen Hoofdstuk 5

Verhaal 6 - Hoofdstuk 6 - In de val
Geschreven door Pauline de Groot