Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
26-04-2010
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
17-05-2010
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
25-05-2010
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
07-06-2010
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
18-06-2010
                       
                         
    Jim en Marly's avontuur   Het mysterie van de rentmeester   Wie is die stem?   Verhaal 4   Klem in de Waterleidingduinen   Verhaal 6


Verhaal 4 - Hoofdstuk 6 - Help me niet !

‘Wie is dat?’ vraagt Jim fluisterend. Het geluid sterft weg. Het blijft een tijdje stil…
Plotseling rent Bobbie naar het luik en de kinderen worden meegetrokken. Als ze bij het luik zijn begint Bobbie hard te blaffen.
‘SST, ik hoor iets!’ zegt marlies.
‘Het zijn voetstappen!’ zegt Jim. ‘Er komt iemand aan!’
Snel duiken ze weg in een donker hoekje. Het kleed wordt weggetrokken en het licht komt weer terug. Opeens hoorden ze een “klik” en de grendel ging open.
‘Er komt iemand naar beneden! Het is de rentmeester!’ fluisteren ze tegelijk.
‘IK WEET DAT JULLIE HIER ZIJN!’ roept de rentmeester.
Hij loopt richting de deur. De rentmeester doet de deur open en sluipt de kamer binnen.
‘Snel ! We kunnen nu door het luik!’ fluistert Jim.
‘Jim, jij gaat eerst!’ zegt Marlies. ‘En neem Bobbie mee.’
‘Oké, ik ben er! Nu jij Marlies.’
Maar net als Marlies door het luik wil klimmen, grijpt de rentmeester haar vast.
‘Je denkt zeker te kunnen ontsnappen!’ zegt de rentmeester. De rentmeester trekt Marlies de kamer in en doet de deur op slot. Jim weet even niet meer wat hij moet doen maar hoort Marlies nog net roepen: ‘JIM, IK RED ME WEL, GA ZO SNEL MOGELIJK JE VADER ZOEKEN!’
Hij doet snel het luik dicht en de grendel erop. Kom Bobbie, we gaan vader zo snel mogelijk zoeken! Jim rent snel de duinen in en begint zijn vader te zoeken. Ondertussen, stopt de rentmeester Marlies in een kast en stopt de sleutel in zijn broekzak. Terwijl Jim bezig is met zijn vader zoeken. Jim rent echt zo snel als hij kan en opeens hoort hij iets! Hij gaat op het geluid af. Het geluid wordt steeds luider als hij dicht bij het drijfzandgebied komt. Hij ziet zijn vader in het drijfzand vastzitten!! Hij zit tot zijn knieën in het drijfzand vast! Zijn vader geeft geen antwoord als Jim hem roept.
‘PAPA! PAPA! Ik kom je redden!’ Hij trekt aan zijn vaders arm, maar er komt geen beweging in. Jim wordt wanhopig! En zijn vader begint steeds verder weg te zakken! Opeens ziet hij een touw liggen, onder het zand. Snel en haastig rent hij naar het touw toe, trekt het onder het zand vandaan en rent weer terug naar zijn vader. Hij probeert het touw naar zijn vader te gooien met een lassowerp. Raak! Het lukt!
Met alle kracht die hij nog heeft, trekt hij zijn vader eruit. Even weet hij niet wat hij moet. Hij denkt snel na. 
‘Wat moet ik doen?! Wat moet ik doen?!’
Jim was nog aan het nadenken, toen zijn vader opeens weer bij kwam.
‘Waar ben ik?’ vraagt zijn vader.
‘Weet je dat niet meer?’ vraagt Jim. ‘Je bent bij het drijfzand,’ zegt Jim. ‘Ik moet nu snel Marlies gaan bevrijden! Blijf hier en bel de politie!’
Zijn vader snapt er niets van. Toch rende hij verward naar de strandtelefoon en belde de politie. Ondertussen ging Jim Marlies redden. Hij sprint richting het huis van de rentmeester. Voorzichtig sluipt hij door het luik naar binnen en kijkt om zich heen. Plotseling schrikt hij van een eng krijsend geluid! Het is…................. !!!Verhaal 4 Hoofdstuk 5

Verhaal 4 - Hoofdstuk 6 - Help me niet !
Geschreven door Leerlingen OBS Eskampen Groep 8