Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken.



 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
02-11-2009
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
09-11-2009
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
16-11-2009
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
23-11-2009
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
02-12-2009
                       
                         
    Verhaal 1   Verhaal 2   Verhaal 3   Verhaal 4   Verhaal 5   Verhaal 6


Verhaal 4 - Hoofdstuk 5 - Offers?

  Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers of de leerlingen hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken.

Ze stonden aan de voet van de berg Uluru. Jeff keek omhoog naar de steile rotswand. Wat is er zo heilig aan deze berg? vroeg hij zich af.
Jeff, Bill en Ted!’ riep professor Sarion. ‘Jullie gaan eerst.’
‘Wat moeten we dan doen?’ vroeg Ted.
‘Klimmen,’ antwoordde Sarion. ‘Nu!’
Ze hadden geen keus. Achter elkaar klauterden ze naar boven, Sarion vlak achter hen aan.
Ze moesten zich aan uitsteeksels vasthouden om niet te vallen. Halverwege gleed Bill bijna weg met zijn voet. Met twee armen kon hij nog net een tak vastgrijpen die uit een spleet in de wand groeide.
‘Ik heb hoogtevrees,’ zei hij benauwd.
‘Niet naar beneden kijken,’ snauwde Sarion. ‘Doorgaan.’
Het laatste stuk was iets gemakkelijker. Jeff kwam als eerste boven. Hijgend en zwetend keek hij om zich heen, zijn haren wapperden in de wind. Het uitzicht was adembenemend. De bus beneden leek op een speelgoedautootje en de kinderen ernaast op minipoppetjes. Jeff zwaaide en de kinderen zwaaiden terug. ‘Doorlopen, naar links’ beval Sarion toen iedereen boven was.
Hij knikte naar een smal pad dat tussen rotsblokken door kronkelde. Tot zijn verbazing zag Jeff dat achter de rotsblokken struiken groeiden en bloemen die hij nog nooit had gezien. Het leek alsof hij in een andere wereld terecht was gekomen.
Jeff haalde diep adem. Er prikkelde iets in zijn neus. Rook? Dat kon hij zich niet voorstellen. Maar hij vergiste zich niet. Vlak voor hem kringelde een dunne sliert rook tussen de boomtoppen omhoog.
‘Niet stoppen!’ riep Sarion.
Aarzelend liepen de jongens verder. Alle drie voelden ze dat er iets niet klopte. Er liep een koude rilling over Jeffs rug.
Het pad boog af naar rechts, tussen het struikgewas door. Het leek of Jeff wat hoorde, een licht geritsel van takken. De wind misschien, maar hier achter de bergwand was geen wind.
Hij kreeg geen tijd om daarover na te denken. Van alle kanten doken ze op, zwarte mannen met krulhaar. Op een lendendoek na waren ze naakt. Ze hadden een lange speer in hun hand waarmee ze dreigende bewegingen maakten.
De jongens kropen angstig tegen elkaar aan. Ze konden geen kant op. Alleen Sarion stond van een afstandje glimlachend toe te kijken. Een oudere man met wit haar en een hoofdtooi vol felblauwe veren, liep naar hem toe. Ze schudden elkaar de hand en praatten tegen elkaar in een taal die Jeff nog nooit had gehoord.
Het gesprek duurde niet lang. De zwarte mannen dwongen de drie jongens verder te lopen. Jeff voelde hoe Bill zijn arm vastgreep. Zijn hand was ijskoud.
Een paar minuten later stonden ze plotseling voor een open plek. In een halve kring stonden hutten van gevlochten takken met een dak van bladeren. Op een vierkant rotsblok in het midden brandde een vuur. Kinderen en vrouwen droegen hout naar het rotsblok.
‘Dat lijkt wel een offerplaats,’ zei Jeff met een trillende stem. ‘Wat gaan ze met ons doen?’



Verhaal 4 Hoofdstuk 4

Verhaal 4 - Hoofdstuk 5 - Offers?
Geschreven door kees opmeer
Verhaal 4 Hoofdstuk 6