Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
02-11-2009
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
09-11-2009
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
16-11-2009
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
23-11-2009
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
02-12-2009
                       
                         
    Verhaal 1   Verhaal 2   Verhaal 3   Verhaal 4   Verhaal 5   Verhaal 6


Verhaal 1 - Hoofdstuk 5 - Hoofdstuk 5

De

De volgende ochtend rinkelde de bel weer. Duf stond iedereen op.
’Moeten we er nu al uit?’ mopperde Jeff boos. ‘Ik heb echt geen zin om een stomme berg te beklimmen.’
Toen klonk opeens professor Sarions stem:
‘We vertrekken over vijf minuten, kan me niet schelen of er nog iemand in zijn pyjama rondloopt.’
Jeff was al bezig met allerlei dingen in zijn rugzak te proppen. Hij zou als hij er de kans ervoor kreeg ontsnappen en terug naar het vliegveld gaan. ‘Instappen,’ zei professor Sarion plotseling. ‘En als jullie niet meteen instappen dan krijgen jullie allemaal geen eten.’
Mopperend klom iedereen in de wagen. Ze hadden er natuurlijk geen zin in. Cristien voelde zich al een beetje duf. Ze had geen enkel idee hoe dat kwam. Ze werd in een keer duizelig. Ze viel met een smak op de grond.  Jeff rende naar haar toe. Maar op dat moment gingen ze weg. De groep vertrok. Jeff pakte Cristien op en rende naar de groep. Cristien was ondertussen weer bij haar bewustzijn. Jeff zette haar weer neer. Gelukkig waren ze net op tijd. Ze vertrokken.
Na een paar minuten waren ze bij de berg.
’Kom, daar is het begin van de berg. Maar jongens wel oppassen. Want op het midden van de berg is het gevaarlijk. En pas op voor rovers op de berg de vreemden kunnen gevaarlijk zijn.’
’Haha, de vreemden gevaarlijk.’
’Bill ik wil dat jij ook stil bent, ik wil niks meer van je horen.’
’Ja professor.’
’Zo mag ik het horen. Daar boven staat iemand op jullie te wachten.’
’Waarom Professor Sarion?’
’Omdat ik nu terug ga naar het kamp. En ik wil dat jullie nu gaan. Daar staat de begeleider.’
Een paar minuten later waren ze op de helft toen het donker werd.
’Spullen uitpakken jongens!’ riep Jeff.
Gedwee deed iedereen het. Vreemd, iedereen deed het. Zelfs de opstandige Bill en Ted, die meestal niet luisterden.
’s Nachts kon Jeff niet slapen.
’Cristien,’ fluisterde hij zacht.
’Ja, wat is er?’ fluisterde Cristien terug.
’Iedereen doet zo raar en ik weet niet wat er aan de hand is. Weet jij het misschien?’ fluisterde Jeff weer terug.
’Ik heb echt geen idee. Zou het door dat eten komen?’
’Ja misschien.’
’Hoor je dat geluid?’
’Wat is dat?’
’Ik heb geen idee.’Verhaal 1 Hoofdstuk 4

Verhaal 1 - Hoofdstuk 5 - Hoofdstuk 5
Geschreven door Leerlingen OBS De Posthoorn (Pesse)
Verhaal 1 Hoofdstuk 6