Verhalen spinnen lezen

Hieronder zie je het leesschema van Verhalen Spinnen. Elk blokje staat voor een hoofdstuk van een verhaal. Als je op een blokje klikt, verschijnt onder het leesschema dat hoofdstuk. Als een blokje nog grijs is, moet dat hoofdstuk nog geschreven worden. Om één verhaal te lezen, volg je de pijlen en de kleuren in het leesschema. Elk verhaal krijgt zijn eigen kleur.  Je kunt het lezen of de video bekijken waarin de schrijvers  hun hoofdstuk voorlezen.

Onderin het leesschema zie je bij elk verhaal open staan. Als je hierop klikt, krijg je alle hoofdstukken van dat verhaal op een rijtje te zien in een pdf-bestand. Je kunt dan het hele verhaal achter elkaar lezen. In het gekleurde schema, bovenaan elk hoofdstuk, zie je welke lijn er wordt gevolgd. Je kunt het hele  verhaal ook uitprinten.

Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken. 

 

                         
Hoofdstuk 1                        
   
                 
Hoofdstuk 2
18-03-2013
                       
   
 
             
Hoofdstuk 3
25-03-2013
                       
   
 
 
         
Hoofdstuk 4
01-04-2013
                       
   
 
 
 
     
Hoodfstuk 5
08-04-2013
                       
   
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6
15-04-2013
                       
                         
    Verhaal 1   Rond   verhaal 3   Verhaal 4   Verhaal 5   Een andere Jeff


Rond - Hoofdstuk 4 - De rode slang

  Video bekijken
Klik op de zwarte pijl om de video te starten. Op de video zie je de schrijvers of de leerlingen hun hoofdstuk voorlezen. Aan het eind van deze video kun je doorklikken naar het vorige of volgende hoofdstuk of de video opnieuw bekijken.
‘Waar is dat kamp, ik word gek van al die rondjes die we lopen.’ Jeff veegde het zweet van zijn voorhoofd. Zijn T-shirt plakte aan zijn lijf en dat jeukte.
‘Geen idee, ik ben hier ook voor het eerst,’ antwoordde Thijs.
‘Wat!?' riep Jeff. Hij bleef staan en scheen met zijn mobiel op de rug van Thijs, die voor hem liep. ‘Je houdt me voor de gek, jij.’
Thijs lachte. Hij draaide zich om en keek recht in het licht van Jeffs mobieltje. Jeff deinsde terug. Het gezicht van Thijs leek op dat van een slang. Jeff liet het licht naar beneden schijnen, het beeld verdween meteen.
‘Ik wil hier weg,’ zei hij resoluut. ‘Dat bijsturingskamp is niet hier en ik moet naar buiten.’
‘Ik volg,’ zei Thijs.
‘Volgen?’ zei Jeff. Hij begon nu echt boos te worden. ‘Jíj bent toch mijn begeleider? Jíj moet mij toch bijsturen? Waar is die uitgang?’
Jeff zwaaide met zijn mobieltje tot ineens het licht uitging. Het was aardedonker in de gang.
‘Arggh,’ knarste Jeff. Hij kneep in zijn mobiel als wilde hij het licht eruit persen.
‘Batterij leeg en natuurlijk nergens een stopcontact in deze stomme berg.’
‘Ha, ha,’ lachte Thijs. ‘Kijk eens achter je.’
Jeff draaide zich om. Een eindje verderop scheen een dunne lichtstraal de gang in.
‘De uitgang!’ riep Jeff.
Hij holde naar het licht toe. ‘Klote! Hier pas ik nooit door.’
‘Sss…’ siste Thijs achter hem.
‘Wat nou, sss. Ik hoef hier toch zeker niet stil te...’ Jeff verstijfde. Zijn hart sloeg drie slagen over en zijn keel zat potdicht. Langs zijn been, omhoog langs zijn ruggengraat voelde hij iets omhoog glijden. Over zijn schouder gleed de kop van een rode slang die voor zijn gezicht stilhield.
‘Wat ben je stil,’ zei de slang.
‘Thijs?’ vroeg Jeff.
‘Ik zie het al,' zei de slang. ‘Je had liever gehad dat ik Spiderman was geweest. Maar ik ben Wanambi, de rode ssslang. Heilig voor de Aboriginals dus je kunt het beroerder treffen met je alter ego. Wil je naar buiten?’
Jeff haalde diep adem en knikte.
‘Les één van dit bijsturingskamp: vertrouw je alter ego,’ zei Wanambi.
Jeff voelde hoe de slang om hem heen kronkelde. Langzaam versmolt hij met Wanambi en gleed soepel door de spleet naar buiten.
Jeff stond op de rand van een pad halverwege de top van Uluru. Zover als hij kon kijken zag hij de rode woestijn met zijn dorre struiken. De zon ging bijna onder. Kata Tjuta kleurde steeds roder. Wanambi was verdwenen en Thijs stond naast hem alsof er niets was gebeurd. Jeff rilde bij het idee dat hij net een slang was geweest. Hij schudde de gedachte van zich af.
‘Ik heb dorst,’ zei hij. ‘Heb je water bij je?’
Thijs schudde nee. Hij staarde naar de ondergaande zon. ‘De Anangu zien ons niet graag op hun berg na zonsondergang.’
‘Ik wil water,’ zei Jeff. Hij draaide zich om om de berg verder op te klimmen en staarde recht in het wit beschilderde gezicht van een heel donkere man.


Rond Hoofdstuk 3

Rond - Hoofdstuk 4 - De rode slang
Geschreven door Andrea Oostijen
Rond Hoofdstuk 5